TEZA CL A SASEA SEM 1 SUCCES

Varianta 9

Subiectul I (60 puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:

Te-ai oprit într-un cais.
Pasăre, cin’ te-a trimis?

Te-ai mutat din dud în dud.
Cântă, hai, să te aud.

Păsările fermecate
Nu au har* să cânte toate?

Cioc vioi şi ochi zglobii,
Spune-mi tu, de unde vii?

Aşa pasăre bălţată
N-am văzut-o niciodată.

Şi atâta catifea,
Scrisă numai pentru ea.

Între pomii din grădină
Eşti acasă, dar streină

Şi să te ghicesc nu poci*.
Mă apropii, tu te joci.

Nu ştii, pasăre frumoasă,
Cum te cheamă? Nici nu-ţi pasă
.

(Tudor Arghezi, Nici nu-i pasă)

*har s.n. – dar, ajutor spiritual, graţie divină acordată omului; talent, vocaţie
* nu poci – nu pot


Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

A.
1. Transcrie trei cuvinte/grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat – 6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-a format cuvântul niciodată – 6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. – 6 puncte
4. Precizează un înţeles al adjectivului-epitet fermecate din versurile:
Păsările fermecate/ Nu au har să cânte toate? – 6 puncte
5 Motivează folosirea virgulei în versul Pasăre, cin’te-a trimis? – 6 puncte
B.
6. Menţionează tipul de rimă folosit în poezia citată. – 6 puncte
7. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată vizualului – 6 puncte
8. Explică semnificaţia din context a versului Eşti acasă, dar streină. – 6 puncte
C.
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia depre semnificaţiile sau despre mesajul poiziei Nici nu-i pasă, de Tudor Arghezi (formularea clară/logică a opiniei şi motivarea acesteia). – 12 puncte
Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

Subiectul al II-lea (30 puncte)

Imaginează-ţi că O DESCRIERE DE TABLOU. În compunerea ta, trebuie:

  • să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; – 4 puncte
  • să respecţi convenţiile specifice unei descrieri (tablou); – 6 puncte
  • să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; – 12 puncte
  • să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. – 8 puncte

Notă! Nu folosi alte nume proprii decât cele indicate în cerinţă. În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să aibăminimum 15 rânduri.

Rezolvare subiect

Teza cu subiect unic pe sestrul I
Limba si literatura română – semestrul I, clasa a VIII-a, Varianta 9
Barem de corectare si notare

Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din barem.

Subiectul I (60 puncte)
A.
1.Transcrierea cuvintelor/ a grupurilor de cuvinte folosite cu sens figurat: fermecate,harzglobiicatifea etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
2. Exemplu de raspuns: nicodata – compunere (prin alipire/contopire/unire/sudare…) 6 puncte
3. Exemple de raspuns: fermecate – vrajita, fermecata, minunata…, asa – astfel (de), asemenea, atare…; numai – doar, anume, expres etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
4. Precizarea unui inteles al adjectivului-epitet fermecate, de exemplu: in contextul dat adjectivul-epitet fermecate are intelesul ca din basmemaiastra etc., exprimand admiratia poetului-observator fata de pasarea din gradina tc. (Precizarea adecvata a unui inteles al adjectivului-epitet: 3 puncte;precizarea partial adecvata aunui inteles a al adjectivului-epitet:3 p.) 6 puncte
5. Motivarea folosirii virgulei in versul dat, de exemplu: Virgula, semn de punctuatie, desparte un substantiv in vocativ de restul propozitiei (interogative)/ marcheaza grafic izolarea vocativului etc. (Motivarea corecta si nuantata a folosirii virgulei: 6 p.;motivarea partial corecta sub aspect logic si/sau de ortografic: 4 p.; incercarea de motivare sau cu mai mult de 2 greseli de exprimare si /sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte
B.

6. Exemplu de raspuns: Rima versurilor este imperecheata (de tipul a-a, b-b…) etc. 6 puncte
7. Transcrierea unui vers in care apare o imagine artistica adresata vizualului, de exemplu: Asa pasare baltata, si atata catifea etc. 6 puncte
8. Explicarea semnificatiei din context a versului Esti acasa, dar straina, de exemplu: Versul citat exprima o apreciere a poetului-observator, care prin doua cuvinte cu sens opus/ in antiteza, defineste statutul pasarii in gradina – acasa (intr-un loc familiar/ binevenita/ asteptata…) si streina (inca necunoscuta/ nestiuta/ insuficient de apreciata…) etc. (Explicare corecta, nuantata: 6 p.; explicarea partial corecta sub aspect logic si/ sau ortografic: 4 p.; formulare partial corecta, cu mai mult de 2 greseli de exprimare si/ sau de ortografie: 2 p.). 6 puncte
C.
C.1. Continutul compunerii
(exprimarea opiniei despre semnificatile sau despre mesajul textului citat).
1. Structura specifica tipului de text redactat:
– formularea clara a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerinta data: 2 p.;formulare confuza, schematica:1 p. 2 puncte
2. Continutul si stilul compuneri:
– motivarea prin exemplificari/ explicatii clare in directa relatie cu opinia exprimata –adecvata contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p.;
– organizarea ideilor in scris (stil adecvat, claritatea si coerenta ideilor, echilibru intre componente: opinie – motivare, dispunerea paragrafelor) – adecvata contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p.;
– utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivarii (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali care desemneaza raporturi de analogie, de asemanare, de alternanta, de opozitie, de cauzalitate etc.) – adecvata contextului: 2 p./ partial adecvata: 1p. 6 puncte
C.2. Redactare
(Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se incadreze in limita de spatiu ceruta.)
– corectitudinea exprimarii: 2 p.(0-1 greseli: 2 p.; 2 greseli: 1p.; 3 sau mai multe greseli: 0 p.);
– ortografia si punctuatia: 2p. (0-2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.). 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. Continutul compunerii

1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresiva/ personalizata a titlului, in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 4 p.; formularea unui titlu comun, dar in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 2 p.; formularea unui titlu care nu subliniaza un aspect relevant al continutului: 1 p.) 4 puncte
2. Respectarea conventiilor specifice unei descrieri: folosirea descrierii ca mod principal de
expunere; insistenta pe grupul nominal (substantiv + adjectiv cu valoare stilistica de epitet);
punerea in evidenta a trasaturilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvata a unor figuri
de stil si a unor imagini adresate vizualului etc. (Respectarea conventiilor specifice unei descrieri, in acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile continutului: 6 p.;respectarea partiala a conventiilor
specifice unei descrieri
: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor conventii specifice unei descrieri, in
text aparand ca dominant alt mod de expunere
: 1 p.) 6 puncte
3. Prezenta unui continut si a unui stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. (Continutul si stilul adecvate tipului de text si cerintei formulate: 12 p.; stilul potrivit tipului de descriere, dar continutul partial adecvat cerintei formulate: 9p.; stil adecvat, dar continut formal/ banal, fara sublinierea unei/ unor trasaturi reprezentative pentru peisajul descris: 6 p.; stil si continut partial adecvate unei descrieri personalizate, improvizati etc.: 3 p.) 12 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba minimum 15 randuri.)

4. Coerenta textului. (Claritatea enuntului, lexicul si sintaxa adecvata – in totalitate: 3 p./ partial: 1 p.) 3 puncte
5. Ortografia si punctuatia. (0- 1 greseli: 3 p.; 2 – 3 greseli: 2 p.; 4 – 5 greseli: 1 p.) 3 puncte
6. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea – in totalitate: 2 p./ partial: 1p. 2 puncte

NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev.

Teza cu subiect unic pe semestrul I
Disciplina Istorie
Clasa a VIII-a, an scolar 2007-2008

Varianta 3

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu
  • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (15 puncte)
Scrieti, pe foaia de teza, literele (a, b, c) corespunzătoare evenimentelor de mai jos în ordinea cronologică a desfăşurării acestora:
a. constituirea Transilvaniei ca principat autonom sub suzeranitate otomana
b. menţionarea lui Ioan şi a lui Farcaş în Diploma Cavalerilor Ioaniţi
c. unificarea triburilor geto-dace la care participă şi Deceneu

SUBIECTUL II (55 puncte)
Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:
“După ce i-a supus pe celţi, Burebista începea campania sa pe ţărmul Mării Negre, prin anul 55 î.Hr. De bună seamă, urmărea un plan politic superior, acela de a întări graniţa răsăriteană a statului său. Cucerirea a început cu cetatea Olbia, după care Burebista a integrat în regatul său şi celelalte cetăţi greceşti de la Marea Neagră: Histria, Tomis, Callatis, până în sud. Apoi le-a obligat să-i recunoască stăpânirea. Ca urmare a politicii sale, un izvor istoric a apreciat faptul că Burebista este < cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia>.” (despre politica lui Burebista)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi obligaţia cetăţilor greceşti faţă de Burebista. 5 puncte
2. Numiţi, pe baza textului, prima cetate cucerită de Burebista. 5 puncte
3. Menţionaţi, pe baza textului, aprecierea izvorului istoric despre Burebista, făcută “ca urmare a politicii sale”. 5 puncte
4. Menţionaţi, pe baza textului, acţiunea lui Burebista desfăşurată înainte să înceapă campania “pe ţărmul Mării Negre”. 5 puncte
5. Numiţi doi împăraţi romani care organizează acţiuni în nordul Dunării, în secolul I – al II-lea d.Hr. 6 puncte
6. Stabiliţi, utilizând numai următoarele evenimente istorice, două asemănări şi o deosebire dintre statul dac şi politica acestuia la sfârşitul secolului I d.Hr., respectiv, la începutul secolului al II-lea d.Hr.:
– conflictele daco-romane, din secolul I d.Hr.;
– încheierea păcii dintre daci şi romani, în secolul I d.Hr.;
– în secolul I d.Hr., Dacia este regat clientelar, iar Decebal client Romei;
– războaiele daco-romane, din secolul al II-lea d.Hr.;
– încheierea păcii dintre daci şi romani, în secolul al II-lea d.Hr.;
– dacii trebuie să cedeze teritorii în favoarea romanilor, în secolul al II-lea d.Hr.;
– cucerirea Daciei şi desfiinţarea statului condus de către Decebal, în secolul al II-lea d.Hr. 15 puncte
7. Prezentaţi două urmări ale întemeierii provinciei romane Dacia. 14 puncte

SUBIECTUL III (20 puncte)
Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/frază, referitoare la un fapt din istoria românilor.
Lista termenilor istorici: mitropolie, sfat domnesc, voievodat, “descălecat”, comitat.

Rezolvare subiect

Teza cu subiect unic pe semestrul I
Disciplina Istorie
Clasa a VIII-a, anul scolar 2007 – 2008

Varianta 3

Barem de corectare si notare

• Nu se acorda punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

SUBIECTUL I (15 puncte)
• Câte 5 puncte pentru fiecare pozitionare corecta în sirul cronologic: c; b; a. (5px3=15p)

SUBIECTUL II (55 de puncte)
1. 5 puncte pentru raspunsul:”sa-i recunoasca stapânirea”.
2. 5 puncte pentru numirea, pe baza textului, a primei cetati cucerite de Burebista.
3. 5 puncte pentru mentionarea, pe baza textului, a aprecierii izvorului istoric despre Burebista, facuta „ca urmare a politicii sale”.
4. 5 puncte pentru mentionarea, pe baza textului, a actiunii lui Burebista desfasurate înainte sa înceapa campania „pe tarmul Mari Negre”.
5. Câte 3 puncte pentru numirea oricaror doi împarati romani care organizeaza actiuni în
nordul Dunari, în secolul I – al II-lea d.Hr. (3px2=6p)
6. Câte 5 puncte pentru stabilirea oricaror doua asemanari între statul dac si politica acestuia la sfârsitul secolului I d.Hr., respectiv, la începutul secolului al II-lea d.Hr., utilizând numai evenimentele istorice date. (5px2=10p)
5 puncte pentru stabilirea oricarei deosebiri dintre statul dac si politica acestuia la sfârsitul secolului I d.Hr., respectiv, la începutul secolului al II-lea d.Hr., utilizând numai evenimentele istorice date.
7. Câte 3 puncte pentru mentionarea oricaror doua urmari ale întemeieri provinciei romane Dacia. (3px2=6p)
Câte 4 puncte pentru prezentarea fiecarei urmari mentionate. (4px2=8p)

SUBIECTUL III (20 de puncte)
• Câte 4 puncte pentru oricare propozitie/fraza referitoare la un fapt din istoria românilor construita cu fiecare dintre termenii istorici din lista data. (4px5=20p)

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

AREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta oricare formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în  acord cu ideile precizate în barem.

Subiectul I (60 de puncte)

A.
1. Exemple de răspuns: pronume interogativ – ce; pronume personal – tu, le; adverb relativ – când. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
2. Exemple de răspuns: se – pronume reflexiv; câteva – adjectiv pronominal nehotărât,cuvinte – substantiv (comun). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
3. Exemple de răspuns: Voi acorda mare atenţie cuvintelor acestora. Discutam despreaceste cuvinte6 puncte
4. Exemple de răspuns: să întrebuinţăm – predicat verbal; pe care – complement direct; le – complement direct. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
5. Motivarea folosirii virgulei în fragmentul dat, de exemplu: marchează/ indică izolarea interjecţiei de restul enunţului (redat în vorbire indirectă); este semn de punctuaţie necesar după o interjecţie etc. 6 puncte

B.
6. Trăsături ale genului epic, de exemplu: prezenţa naratorului, a acţiunii, a personajelor; modul principal de expunere – naraţiunea, împletită cu dialogul etc. (3 p. + 3 p.) 6 puncte
7. Transcrierea unui fragment în care este folosită o modalitate directă/ un procedeu direct de caracterizare a unui personaj, de exemplu: răspunsei eu, fericit că mi se dă prilejul să stau ceva mai mult de vorbă… (din perspectiva naratorului/ a elevului). 6 puncte
8. Formularea unei idei principale din fragmentul marcat cu chenar, de exemplu, sub forma unui enunţ/ a unei propoziţii (Profesorul solicită opinia elevului despre folosirea unor cuvinte în locul altora) sau a unei construcţii nominale (Întrebarea pusă de profesor cu privire la necesitatea folosirii unor cuvinte noi/ mai neobişnuite, în locul unor cuvinte cunoscute de toţi/ uzuale). (Formulare corectă, logică: 6 p.; formulare parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; formulare parţial corectă, cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

C.
C.1. Conţinutul compunerii
(motivarea opiniei privind răspunsul elevului, personaj în naraţiune).
1. Structura specifică tipului de text redactat:
– formularea clară a opiniei: 2 p.; formulare confuză, schematică: 1 p. 2 puncte
2. Conţinutul compunerii:
– motivarea prin exemplificări/ explicaţii clare în directă relaţie cu opinia exprimată – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.;
– organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componente: opinie – motivare, dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.;
utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivării (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali care desemnează raporturi de analogie, de asemănare, de alternanţă, de opoziţie, de cauzalitate etc.) – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p. 6 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. Conţinutul compunerii
1. Precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare, de exemplu: mijloace directe (caracterizare efectuată de către narator, de alte personaje, prin autocaracterizare/ autoportret) şi/ sau indirecte (caracterizare desprinsă din gânduri, fapte, atitudini, comportament, din vorbire, din relaţiile cu alte personaje, din mediul în care personajul este situat, din nume etc.) (2 p. + 2 p.) 4 puncte
2. Numirea a patru trăsături ale personajului. (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1p.) 4 puncte
3. Ilustrarea trăsăturilor, prin citate comentate sau prin referire la întâmplări/ la situaţii semnificative (Alegerea adecvatǎ a exemplelor pentru cele patru trăsături, cu explicaţii logice, nuanţate: 4 p.; alegerea adecvatǎ a exemplelor pentru trei trăsături, cu explicaţii logice/ nuanţate: 3 p.; alegerea adecvatǎ a exemplelor şi explicaţii logice, nuanţate, pentru două trăsături: 2 p.; alegerea exemplelor/ a exemplului pentru o trăsătură: 1 p.) 4 puncte
4. Prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al nuvelei studiate. (Prezentarea nuanţată, logică a relaţiei dintre cele două personaje, în principiu printr-un model de tipul: situaţia iniţială–evoluţia/ transformarea-situaţia finală: 4 p.;prezentarea sumară a relaţiei, fără încadrarea într-o schemă logică: 2 p.; încercarea de prezentare a relaţiei, tendinţă de rezumare a textului, improvizaţii etc.: 1 p.) 4 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 de rânduri scrise.)
5. Unitatea compoziţiei şi coerenţa textului. (Unitatea compoziţiei: 1 p.; coerenţa textului – în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 3 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
7. Ortografia. (0 greşeli: 3 p.; 1 greşeală: 2 p.; 2- 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli:0 p.) 3 puncte
8. Punctuaţia. (0-1 greşeli: 3 p.; 2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.) 3 puncte
9. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea. (1 p. + 1 p.) 2 puncte

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev.

——————————————

Ministerul Educatiei, Cercetari si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar

Teza cu subiect unic pe semestrul al II-lea
Limba şi literatura româna

Clasa a VII-a
Varianta 10

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I   (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:

Si cum Simulescu aştepta cu nerăbdare răspunsul din spate, ce mi-a venit, nu ştiu, că
i-am suflat şuierator, abia stapânindu-mi un rânjet […], la gândul celor ce aveau să urmeze:
– Papa nu era creştin!
Glasul lui Simulescu s-a auzit piţigăiat* şi cu o siguranţă de papagal:
– Papa nu era crestin!

– Cum, domnule? a întrebat profesorul stupefiat*, nevenindu-i să-şi creadă urechilor; la care Simulescu a repetat cu candoare*, convins că nu fusese auzit:
– Papa!

– Ei, bine, ce e cu Papa?
– …Nu era creştin!
Un hohot de râs a rasunat în clasă, de se cutremurau băncile.
– Cum, domnule Simulescu? […] Papa nu era creştin?!… Îţi dai seama ce-ai spus?
Tocmai Papa, capul creştinătăţii apusene, domnule? Dar oricât de indulgent aş fi, răspunsul
dumitale nu-l pot trece cu vederea. Şi unu este prea mult. Altă dată să judeci mai bine, înainte de a răspunde!
Bafta lui Simulescu s-a oprit aci. Şi-a întors spre mine o figură plouată şi plină de reproş*: iar eu i-am spus printre dinţi:
– Băiatule, fă-te sănătos urgent, că ne-am săturat de chiulurile […] tale, ca de mere acre!
(Grigore Băjenaru, Cişmigiu & Comp.)
* piţigăiat, adj., adv. – subţire,ascuţit, strident
* stupefiat, adj.– uimit, uluit, încremenit de uimire
* candoare, s.f. – nevinovăţie
* reproş, s.n. –imputare, dojană; mustrare, învinuire

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

A.
1. Transcrie, din fragmentul ce mi-a venitnu ştiu, un verb auxiliar, un pronume relativ şi un adverb de mod.   6 puncte
2. Precizează valoarea morfologic a cuvintelor subliniate:
Bafta lui Simulescu s-a oprit aci. 6 puncte
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul băiat să aibă funcţia sintactică de complement indirect.   6 puncte
4. Precizeaza funcţia sintactica a cuvintelor subliniate:
răspunsul dumitale nu-l pot trece cu vederea. 6 puncte
5. Motivează folosirea virgulei în următorul fragment:
– Baiatule, fa-te sanatos urgent […]!   6 puncte
B.
6. Menţionează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat.   6 puncte
7. Transcrie un scurt fragment în care este folosita autocaracterizarea.   6 puncte
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.   6 puncte
C.
Scrie un text de 10 – 15 rânduri, în care sa-ţi motivezi opinia despre comportamentul personajului Simulescu din textul dat.   12 puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea
acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu
cerută.

Subiectul al II-lea   (30 de puncte)

Scrie o compunere de 20 – 30 de rânduri, în care să caracterizezi personajul preferat
dintr-o baladă sau dintr-o nuvelă studiată. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare (directe şi/ sau
indirecte) a personajului preferat din baladă/ din nuvela studiată;
• numirea a patru trăsături fizice şi/ sau morale ale acestui personaj;
• ilustrarea trăsăturilor pe care le-ai numit, prin citate comentate sau prin referire la întâmplări/ la situaţii semnificative din balada/ din nuvela;
• prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al baladei/ al nuvelei
studiate.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16
puncte
pentru conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) si 14 punctepentru
redactare (unitatea compozitiei şi coerenţa textului – 3 p.; registrul de comunicare,stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.;aşezarea corectă a textului în pagina, lizibilitatea – 2 p.).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 de rânduri scrise.

Teza cu subiect unic pe semestrul a II-lea
Limba si literatura română

Clasa a VII-a
Varianta 10

Barem de corectare şi de notare

Nota! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem.

Subiectul I   (60 depuncte)

A.
1. Exemple de răspuns: verb auxiliar – a; pronume relativ – ce; adverb de mod (cf. GA, I, 1966, p. 308 – de negaţie)- nu.   (2p. + 2 p. + 2 p.)   6 puncte
2. Exemple de răspuns: bafta – substantiv (comun); lui – articol hotărât (proclitic); s- – pronume reflexiv.   (2p. + 2 p. + 2 p.)   6 puncte
3. Exemple de răspuns: Băieţilor li s-a dat altă sarcină de lucru. Discutam despre aceibăieţi.   6 puncte
4. Exemple de raspuns: raspunsul – complement direct; dumitale – atribut pronominal; -l – complement direct.   (2p. + 2 p. + 2 p.)   6 puncte
5. Motivarea folosiri virgulei în structura dată, de exemplu: marchează/ indică izolarea vocativului de restul propoziţiei imperative; este semn de punctuaţie obligatoriu după un substantiv în vocativ etc.   6 puncte
B.
6. Trăsături ale genului epic, de exemplu: prezenţa naratorului, a acţiunii, a personajelor; modul principal de expunere – naraţiunea, împletită cu dialogul etc.   6 puncte
7. Transcrierea unui fragment în care este folosită autocaracterizarea, de exemplu: i-am suflat şuierătorabia stăpânindu-mi un rânjetne-am saturat de chiulurile […] tale,ca de mere acre! (din perspectiva personajului-narator în ipostaza de purtător de cuvânt al sentimentelor colegilor lui Simulescu).   6 puncte
8. Formularea unei idei principale din fragmentul marcat cu chenar, de exemplu, sub forma unei propoziţii (Profesorul este uimit de răspunsul dat de elev) sau a unei construcţii nominale(Uimirea profesorului la auzul răspunsului dat de elev). (Formulare corectălogică: 6 p.; formulare parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; formulare parţial corectă, cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.)   6 puncte
C.
C.1. Conţinutul compunerii (exprimarea şi motivarea opiniei despre comportamentul
personajului Simulescu).
1. Structura specifică tipului de text redactat:
– formularea clară a opiniei, prin raportare la comportamentul personajului/ la cerinţa dată: 2 p.; formulare confuză, schematică: 1 p.   2 puncte
2. Conţinutul şi stilul compunerii:
– motivarea prin exemplificări/ explicaţii clare în directa relaţie cu opinia exprimată – adecvată contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p.;
– organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componente: opinie – motivare, dispunerea paragrafelor) – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.;
– utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivării (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali care desemnează raporturi de analogie, de asemănare, de alternanţă, de opoziţie, de cauzalitate etc.) – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1p.   6 puncte
C.2. Redactare
(Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se încadreze în limita de spaţiu cerută.)
– corectitudinea exprimării: 2 p.(0-1 greşeli: 2 p.; 2 greşeli: 1p.; 3 sau mai multe greşeli: 0 p.);
– ortografia şi punctuaţia: 2p. (0-2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.).   4 puncte

Subiectul al II-lea   (30 de puncte)

A. Conţinutul compunerii
1. Precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare, de exemplu: mijloace directe (caracterizare efectuată de către narator, de alte personaje, prin autocaracterizare/ autoportret) şi/ sau indirecte (caracterizare desprinsă din gânduri, fapte, atitudini, comportament, din vorbire, din relaţiile cu alte personaje, din mediul în care personajul este situat, din nume etc.)   (2 p. + 2 p.)   4 puncte
2. Numirea a patru trăsături ale personajului.   (1p.+ 1 p. + 1 p. +1p.)   4 puncte
3. Ilustrarea trăsăturilor, prin citate comentate sau prin referire la întâmplări/ la situaţii semnificative (Alegerea adecvată a exemplelor pentru cele patru trăsături, cu explicaţii logice, nuanţate: 4 p.; alegerea adecvată a exemplelor pentru trei trăsături, cu explicaţii logice/ nuanţate: 3 p.; alegerea adecvată a exemplelor şi explicaţii logice, nuanţate, pentru două trăsături: 2 p.; alegerea exemplelor/ a exemplului pentru o trăsătură: 1 p.) 4 puncte
4. Prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al baladei/ al nuvelei studiate. (Prezentarea nuanţată, logică a relaţiei dintre cele două personaje, avându-se în vedere un model de tipul: situaţia iniţială– evoluţia/ transformarea-situaţia finală: 4 p.; prezentarea sumară a relaţiei, fără încadrarea într-o schemă logică: 2 p.; încercarea de prezentare a relaţiei, tendinţă de rezumare a textului, improvizaţii etc.:1 p.)    4 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţău ceruta.)
5. Unitatea compoziţiei şi coerenţa textului. (Unitatea compoziţiei: 1 p.; coerenţa textului – în totalitate: 2 p./parţial: 1 p.)   3 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii.   (1 p. +1 p. +1 p.)   3 puncte
7. Ortografia. (0 greşeli: 3 p.;1 greşeala: 2p.; 2- 3 greşeli:1p.;4 sau mai multe greşeli: 0 p.) 3 puncte
8. Punctuatia. (0-1 greşeli: 3 p.; 2 greşeli: 2 p.;3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.)  3 puncte
9. Asezarea corecta a textului în pagina, lizibilitatea. (1 p. + 1p.)   2 puncte

NOTA! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a
punctajului obţinut de elev.

———————————————————————

Varianta 8

Teza cu subiect unic pe semestrul I
Disciplina limba şi literatura română
Clasa a VII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I   (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat:

Păruş – vechi amic, băiat simpatic şi săritor, cu o inimă de aur, încrezător în oameni, puţin chel şi puţin gras, burlac* – îmi dă telefon, într-o dimineaţă, aproape plângând.

– Dragul meu, te rog să-mi dai un sfat, eşti de meserie, te ştie tot oraşul că gemi de atâta înţelepciune, mi s-a spus să apelez la tine cu incredere.
– Despre ce-i vorba, spune cât mai repede, mă grăbesc.
– Dragă, tu ştii că eu, ca burlac, mănânc la o pensiune. Dimineaţa şi seara mă mulţumesc cu un iaurt sau un ceai. Anul acesta mi-a venit ideea să-mi fac conserve pentru iarnă. Mai precis, să-mi pun nişte gogoşari, gogoşarii sunt slăbiciunea mea. M-am dus la piaţă şi mi-am cumpărat două sacoşe pline cu aceste legume superbe şi două borcane goale. Am cumpărat şi o carte de bucate. În cartea respectivă scria despre toate, în afară de cum se pun gogoşarii la murat. Atunci am dat telefon prietenului meu Didi, care este un bucătar desăvârşit. Mi-a zis să curăţ gogoşarii de seminţe şi să bag în ei varză tocată, câteva boabe de piper, să mai pun în gogoşari morcov ras, telină rasă, gutui rase, muştar şi sare după gust. Ca să verific reţeta, am dat telefon unei alte colege, care mi-a zis că mai trebuie ceva: ceapă tocată, usturoi pisat, bucăţele de praz şi măsline verzi. „Bine, am întrebat-o eu, dar unde să încapă atâtea într-un biet gogoşar”. „Dacă împingi bine, încape”. După care o altă colegă m-a sfătuit să pun gogoşarii într-o oală mare şi să-i fierb până dau în clocot.
– Şi ce-a ieşit? întreb eu curios.
– O pastă scârboasă, pe care n-ar fi mâncat-o, cred, un naufragiat* aflat singur pe o insulă un an de zile. Te întreb acum pe tine: e posibil ca nişte colegi şi colege să-şi bată joc de mine în halul acesta?

(Ion Băieşu, Gogoşarii)

burlac, s. m. – bărbat necăsătorit, celibatar, holtei
naufragiat, s. m. şi adj. – persoană salvată dintr-un accident naval

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A.
1. Desparte în silabe cuvintele: pensiune, măsline, naufragiat.   6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: despre, săritor, bucătar.   6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor subliniate în textul citat.  6 puncte
4. Alcătuieşte un enunţ în care să apară un omonim al cuvântului subliniat
în fragmentul următor: M-am dus la piaţă.    6 puncte
5. Motivează folosirea cratimei în enunţul […] să-mi fac conserve pentru iarnă.   6 puncte

B.
6. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată/ exprimată o trăsătură morală a personajului Păruş.    6 puncte
7. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat
aparţine genului epic/ unei opere epice.   6 puncte
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.   6 puncte

C.
Scrie, în 8 – 12 rânduri, rezumatul textului citat (Ion Băieşu, Gogoşarii), respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere.  12 puncte
Notă!
Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

SUBIECTUL al II-lea   (30 de puncte)
Scrie o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să descrii un tablou din natură (sfârşitul toamnei). În compunere, trebuie:
• să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine;   4 puncte
• să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;   6 puncte
• să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;    12 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.   8 puncte

Notă! Nu folosi nume proprii în descriere. În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

Barem de corectare şi de notare – Varianta 8

Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem.

Subiectul I   (60 de puncte)

A.
1. Despărţirea cuvintelor în silabe: pen-si-u-ne, măs-li-ne, na-u-fra-gi-at. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
2. Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului, de exemplu: despre – compunere;săritor – derivare (cu sufix); bucătar – derivare (cu sufix). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
3. Sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor, de exemplu: pline – umplute, încărcate, îndesate…; biet – sărman, neînsemnat, fără valoare…; singur – izolat, neînsoţit, părăsit… etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
4. Alcătuirea corectă a enunţului conţinând un omonim al cuvântului la, de exemplu:Pe portativ scrisese doar atât: do, re, mi, fa, sol, la, si… (substantiv; notă muzicală).(Corectitudinea enunţului: 3 p.; folosirea adecvată a formei omonimului cerut: 3 p.; punctajul stabilit se acordă numai pentru îndeplinirea celor două criterii de performanţă.) 6 puncte
5. Motivarea folosirii cratimei în fragmentul dat, de exemplu: Cratima, semn de ortografie, marchează pronunţarea legată a două cuvinte diferite, datorită ritmului rapid al vorbirii, ceea ce are ca rezultat eliminarea vocalei „î” şi dispariţia unei silabe etc.(Motivarea corectă şi nuanţată a unui aspect al folosirii cratimei: 6 p.; motivarea parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; încercare de motivare sau cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

B.
6. Transcrierea unui scurt fragment în care este exprimată o trăsătură morală a personajului Păruş, de exemplu: băiat simpatic şi săritorcu o inimă de aurîncrezător în oameni etc. 6 puncte
7. Menţionarea a două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic/ unei opere epice: prezenţa naratorului, a acţiunii/ a conflictului, a personajelor, moduri principale de expunere: naraţiunea şi dialogul etc. (Formularea corectă şi nuanţată a celor două trăsături: 6 p.; formularea corectă şi nuanţată a unei trăsături sau formularea parţial corectă, sub aspect logic şi/ sau ortografic, a celor două trăsături: 4 p.; formulare parţial corectă a unei trăsături, cu greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte
8. Formularea unei idei principale din textul marcat cu chenar, de exemplu: Naratorul primeşte un telefon de la Păruş, un vechi amic. Contactarea naratorului de către un foarte bun prieten etc. (Formularea corectă şi nuanţată a unei idei principale: 6 p.;formularea parţial corectă, sub aspect logic şi/ sau ortografic, a unei idei principale: 4 p.; formulare parţial corectă a unei idei a textului marcat, cu greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

C.
C.1. Conţinutul rezumatului
1. Respectarea fidelităţii faţă de textul dat. (Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul realizat – în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte
2. Desprinderea elementelor esenţiale/ a ideilor principale ale textului. (Desprinderea adecvată a elementelor esenţiale/ a ideilor principale: 2 p.; desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a elementelor esenţializate/ a ideilor principale: 1 p.) 2 puncte
3. Prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale, a succesiunii întâmplărilor la care participă personajele. (Prezentare în succesiune logică, esenţializată: 2 p.;prezentare cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative: 1 p.) 2 puncte
4. Respectarea unor convenţii specifice rezumatului. (Relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor şi a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat; relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate – în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte

C. 2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută. Nu vor fi penalizate răspunsurile care depăşesc 12 rânduri scrise.)
5. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată.) 1 punct
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului rezumatului. 1 punct
7. Ortografia şi punctuaţia. (0 – 2 greşeli: 1 p.; 3 sau mai multe greşeli: 0 p.) 1 punct
8. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea. 1 punct

Subiectul al II-lea (30 de puncte)
1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresivă/ personalizată a titlului, în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 4 p.; formularea unui titlu comun, dar în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 2 p.; formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conţinutului: 1 p.) 4 puncte
2. Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri: folosirea descrierii ca mod principal de expunere; insistenţa pe grupul nominal (substantiv + adjectiv cu valoare stilistică de epitet); punerea în evidenţă a caracteristicilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvată a unor figuri de stil şi a unor imagini vizuale, auditive etc. (Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri, în acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile conţinutului: 6 p.; respectarea parţială a convenţiilor specifice unei descrieri: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor convenţii specifice unei descrieri, în text apărând ca dominant alt mod de expunere:1 p.) 6 puncte
3. Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. (Conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate: 12 p.; stilul potrivit tipului de descriere, dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate: 9 p.; stil adecvat, dar conţinut formal/ banal, fără sublinierea unei/ unor trăsături reprezentative pentru imaginea tabloului descris: 6 p.; stil şi conţinut parţial adecvate unei descrieri personalizate, improvizaţii etc.: 3 p.) 12 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă minimum 15 rânduri.
Nu vor fi penalizate răspunsurile care depăşesc 25 de rânduri scrise.)

4. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată – în totalitate: 3 p./ parţial: 1 p.) 3 puncte
5. Ortografia şi punctuaţia. (0 – 1 greşeli: 3 p.; 2 – 3 greşeli: 2 p.; 4 – 5 greşeli: 1 p.) 3 puncte
6. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea– în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p. 2 puncte

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev.

———————————————————————

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

teza model vi-a sem 1

Varianta 8

Teza cu subiect unic pe semestrul I
Disciplina limba şi literatura română
Clasa a VII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I   (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat:

Păruş – vechi amic, băiat simpatic şi săritor, cu o inimă de aur, încrezător în oameni, puţin chel şi puţin gras, burlac* – îmi dă telefon, într-o dimineaţă, aproape plângând.

– Dragul meu, te rog să-mi dai un sfat, eşti de meserie, te ştie tot oraşul că gemi de atâta
înţelepciune, mi s-a spus să apelez la tine cu încredere.
– Despre ce-i vorba, spune cât mai repede, mă grăbesc.
– Dragă, tu ştii că eu, ca burlac, mănânc la o pensiune. Dimineaţa şi seara mă mulţumesc cu un iaurt sau un ceai. Anul acesta mi-a venit ideea să-mi fac conserve pentru iarnă. Mai precis, să-mi pun nişte gogoşari, gogoşarii sunt slăbiciunea mea. M-am dus la piaţă şi mi-am cumpărat două sacoşe pline cu aceste legume superbe şi două borcane goale. Am cumpărat şi o carte de bucate. În cartea respectivă scria despre toate, în afară de cum se pun gogoşarii la murat. Atunci am dat telefon prietenului meu Didi, care este un bucătar desăvârşit. Mi-a zis să curăţ gogoşarii de seminţe şi să bag în ei varză tocată, câteva boabe de piper, să mai pun în gogoşari morcov ras, telină rasă, gutui rase, muştar şi sare după gust. Ca să verific reţeta, am dat telefon unei alte colege, care mi-a zis că mai trebuie ceva: ceapă tocată, usturoi pisat, bucăţele de praz şi măsline verzi. „Bine, am întrebat-o eu, dar unde să încapă atâtea într-un biet gogoşar”. „Dacă împingi bine, încape”. După care o altă colegă m-a sfătuit să pun gogoşarii într-o oală mare şi să-i fierb până dau în clocot.
– Şi ce-a ieşit? întreb eu curios.
– O pastă scârboasă, pe care n-ar fi mâncat-o, cred, un naufragiat* aflat singurpe o insulă un an de zile. Te întreb acum pe tine: e posibil ca nişte colegi şi colege să-şi bată joc de mine în halul acesta?

(Ion Băieşu, Gogoşarii)

burlac, s. m. – bărbat necăsătorit, celibatar, holtei
naufragiat, s. m. şi adj. – persoană salvată dintr-un accident naval

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A.
1. Desparte în silabe cuvintele: pensiune, măsline, naufragiat.   6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: despre, săritor, bucătar.   6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor subliniate în textul citat.   6 puncte
4. Alcătuieşte un enunţ în care să apară un omonim al cuvântului subliniat
în fragmentul următor: M-am dus la piaţă.    6 puncte
5. Motivează folosirea cratimei în enunţul […] să-mi fac conserve pentru iarnă.   6 puncte
B.
6. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată/ exprimată o trăsătură morală a personajului Păruş.    6 puncte
7. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat
aparţine genului epic/ unei opere epice 6 puncte
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.   6 puncte

C.
Scrie, în 8 – 12 rânduri, rezumatul textului citat (Ion Băieşu, Gogoşarii), respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere.   12 puncte
Notă!
Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

SUBIECTUL al II-lea   (30 de puncte)
Scrie o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să descrii un tablou din natură (sfârşitul toamnei). În compunere, trebuie:
• să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine;   4 puncte
• să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;   6 puncte
• să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;    12 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.   8 puncte

Notă! Nu folosi nume proprii în descriere. În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

Barem de corectare şi de notare – Varianta 8

Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem.

Subiectul I   (60 de puncte)

A.
1. Despărţirea cuvintelor în silabe: pen-si-u-ne, măs-li-ne, na-u-fra-gi-at. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
2. Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului, de exemplu: despre – compunere;săritor – derivare (cu sufix); bucătar – derivare (cu sufix). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
3. Sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor, de exemplu: pline – umplute, încărcate, îndesate…; biet – sărman, neînsemnat, fără valoare…; singur– izolat, neînsoţit, părăsit… etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
4. Alcătuirea corectă a enunţului conţinând un omonim al cuvântului la, de exemplu: Pe portativ scrisese doar atât: do, re, mi, fa, sol, la, si… (substantiv;notă muzicală). (Corectitudinea enunţului: 3 p.; folosirea adecvată a formei omonimului cerut: 3 p.; punctajul stabilit se acordă numai pentru îndeplinirea celor două criterii de performanţă.) 6 puncte
5. Motivarea folosirii cratimei în fragmentul dat, de exemplu: Cratima, semn de ortografie, marchează pronunţarea legată a două cuvinte diferite, datorită ritmului rapid al vorbirii, ceea ce are ca rezultat eliminarea vocalei „î” şi dispariţia unei silabe etc. (Motivarea corectă şi nuanţată a unui aspect al folosirii cratimei: 6 p.;motivarea parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; încercare de motivare sau cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

B.
6. Transcrierea unui scurt fragment în care este exprimată o trăsătură morală a personajului Păruş, de exemplu: băiat simpatic şi săritorcu o inimă de aur;încrezător în oameni etc. 6 puncte
7. Menţionarea a două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţinegenului epic/ unei opere epice: prezenţa naratorului, a acţiunii/ a conflictului, a personajelor, moduri principale de expunere: naraţiunea şi dialogul etc. (Formularea corectă şi nuanţată a celor două trăsături: 6 p.; formularea corectă şi nuanţată a unei trăsături sau formularea parţial corectă, sub aspect logic şi/ sau ortografic, a celor două trăsături: 4 p.; formulare parţial corectă a unei trăsături, cu greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte
8. Formularea unei idei principale din textul marcat cu chenar, de exemplu: Naratorul primeşte un telefon de la Păruş, un vechi amic. Contactarea naratorului de către un foarte bun prieten etc. (Formularea corectă şi nuanţată a unei idei principale: 6 p.; formularea parţial corectă, sub aspect logic şi/ sau ortografic, a unei idei principale: 4 p.; formulare parţial corectă a unei idei a textului marcat, cu greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

C.
C.1. Conţinutul rezumatului
1. Respectarea fidelităţii faţă de textul dat. (Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul realizat – în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte
2. Desprinderea elementelor esenţiale/ a ideilor principale ale textului. (Desprinderea adecvată a elementelor esenţiale/ a ideilor principale: 2 p.;desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a elementelor esenţializate/ a ideilor principale: 1 p.) 2 puncte
3. Prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale, a succesiunii întâmplărilor la care participă personajele. (Prezentare în succesiune logică, esenţializată: 2 p.; prezentare cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative: 1 p.) 2 puncte
4. Respectarea unor convenţii specifice rezumatului. (Relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor şi a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat; relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate – în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte

C. 2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută. Nu vor fi penalizate răspunsurile care depăşesc 12 rânduri scrise.)
5. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată.) 1 punct
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului rezumatului. 1 punct
7. Ortografia şi punctuaţia. (0 – 2 greşeli: 1 p.; 3 sau mai multe greşeli: 0 p.) 1 punct
8. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea. 1 punct

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. Conţinutul compunerii

1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresivă/ personalizată a titlului, în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 4 p.; formularea unui titlu comun, dar în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 2 p.; formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conţinutului: 1 p.) 4 puncte
2. Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri: folosirea descrierii ca mod principal de expunere; insistenţa pe grupul nominal (substantiv + adjectiv cu valoare stilistică de epitet); punerea în evidenţă a caracteristicilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvată a unor figuri de stil şi a unor imagini vizuale, auditive etc. (Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri, în acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile conţinutului: 6 p.; respectarea parţială a convenţiilor specifice unei descrieri: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor convenţii specifice unei descrieri, în text apărând ca dominant alt mod de expunere:1 p.) 6 puncte
3. Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. (Conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate: 12 p.;stilul potrivit tipului de descriere, dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate: 9 p.; stil adecvat, dar conţinut formal/ banal, fără sublinierea unei/ unor trăsături reprezentative pentru imaginea tabloului descris: 6 p.; stil şi conţinut parţial adecvate unei descrieri personalizate, improvizaţii etc.: 3 p.) 12 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă minimum 15 rânduri.
Nu vor fi penalizate răspunsurile care depăşesc 25 de rânduri scrise.)

4. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată – în totalitate: 3 p./ parţial: 1 p.) 3 puncte
5. Ortografia şi punctuaţia. (0 – 1 greşeli: 3 p.; 2 – 3 greşeli: 2 p.; 4 – 5 greşeli: 1 p.) 3 puncte
6. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea– în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p. 2 puncte

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev.

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment